ورود کاربران

گيلان

جهاددانشگاهی گیلان دارای 5 مرکز علمی کاربردی و موسسه آموزش عالی در استان است و بیش از 5000 دانشجو دارد. مرکز آموزش کوتاه مدت شماره یک در رشت از سال 73 تا کنون مشغول به فعالیت می باشد.