ورود کاربران

درباره ما
معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی
1 رییس : دكتر حميد رضا طيبي (رييس جهاد دانشگاهي)
1 معاون آموزشی : دكتر محمدصادق بیجندی (معاون آموزشي جهاد دانشگاهي)
1 هیات مدیره : جهاد دانشگاهی به صورت هیات امنایی اداره می شود.
1 آدرس: تهران - خ انقلاب - خ فخر رازی - خ شهدای ژاندارمری (شرقی) ساختمان مرکزی شماره 2 جهاد دانشگاهی www.jde.ir
1 تلفن: 66971354-021
1 نمابر: 66971359-021
1 پست الکترونیک: education@acecr.ac.ir