ورود کاربران

مجوزها و تفاهم نامه ها
تفاهم‌نامه شرکت گروه مپنا با جهاد دانشگاهی  

تفاهم‌نامه شرکت گروه مپنا با جهاد دانشگاهی
تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین سازمان بهزیستی و جهاد دانشگاهی  

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین سازمان بهزیستی و جهاد دانشگاهی
تفاهم‌نامه همکاری مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی  

تفاهم‌نامه همکاری مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی
قرارداد اجرای دوره‌های آموزشی آشنایان مودیان مالیاتی با "قوانین مالیات بر ارزش افزوده"  

قرارداد اجرای دوره‌های آموزشی آشنایان مودیان مالیاتی با "قوانین مالیات بر ارزش افزوده"
تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی با مرکز آموزش مدیریت دولتی  

تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی با مرکز آموزش مدیریت دولتی
تفاهم‌نامه برگزاری دوره‌های بهیاری (کمک پرستاری)  

تفاهم‌نامه برگزاری دوره‌های بهیاری (کمک پرستاری)
تفاهم‌نامه همکاری با شورای عالی استان‌ها در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی  

تفاهم‌نامه همکاری با شورای عالی استان‌ها در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی
تفاهم‌نامه همکاری علمی و آموزشی با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران  

تفاهم‌نامه همکاری علمی و آموزشی با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
تفاهم‌نامه برگزاری دوره‌های آموزشی برای پرسنل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران  

تفاهم‌نامه برگزاری دوره‌های آموزشی برای پرسنل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
تفاهم‌نامه برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی و آزمون‌های الکترونیکی با معاونت امور مسکن و ساختمان  

تفاهم‌نامه برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی و آزمون‌های الکترونیکی با معاونت امور مسکن و ساختمان
1234