ورود کاربران

آموزش های کوتاه مدت
 آموزش در حوزه‌هاي تخصصي و تخصصي پيشرفته از حلقه‌هاي مفقوده آموزش كشور است. جهاددانشگاهي با مطالعه و بررسي دقيق نيازهاي آموزشي اقشار مختلف جامعه، از جمله متخصصين امر، مبادرت به طراحي و اجراي دوره‌هاي تخصصي پيشرفته و تخصصي در سطح واحدهاي استاني مي‌نمايد تا بخشي از نيازهاي آموزشي پيشرفته را كه بعضاً فراگيران مجبور به تأمين آن از خارج از كشور مي‌باشند، در داخل كشور فراهم نمايد.
در همین راستاي اين نهاد با بهره‌مندي از تجربيات ارزشمند، كادر آموزشي مجرب، اعضاء هيأت علمي و با بكارگيري فناوري روز  و استفاده از تجارب ارزشمند پژوهشي خود در زمينه آموزش‌هاي كوتاه مدت فعاليتهاي گسترده و چشمگيري داشته است.
اين فعاليتها در قالب 7 گروه آموزشي تخصصي: 1) فني و مهندسي 2) علوم كامپيوتر 3) كشاورزي و منابع طبيعي 4) فرهنگ و هنر 5) علوم پزشكي 6) علوم انساني 7) زبان‌هاي خارجي ارائه مي‌شود.
 
اهداف:
 • ارتقاء سطح دانش، بينش و مهارت‌هاي تخصصي افراد جامعه به منظور افزايش كارايي آنان
 • ارتقاء سطح دانش، بينش و افزايش بهره‌وري شاغلين دولتي و غيردولتي مرتبط با حوزه‌هاي مختلف و ايجاد مهارت‌هاي شغلي در آنان
 •  پرورش نيروي متخصص، خلاق، كارآمد و توانمندسازي و توسعه دانش تخصصی مديران، كارشناسان و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي
 
توانمنديها و فعاليت‌هاي شاخص:
 • تدوين و اجراي بيش از 675 دوره آموزشي پيشرفته با ظرفيت بالغ بر 500.000 نفر فراگير در سال
 • بهره‌مندي بيش از 3.500.000 فراگير و نزديك به 1.204.400 نفر كاركنان دولت از دوره‌هاي آموزشي از ابتدای فعاليت تاكنون
 • گستردگي در 30 استان كشور با 140 مركز آموزشي و 38 واحد آموزشي در پژوهشكده‌ها و سازمان‌هاي تابعه
 • متولي برگزاري دوره‌هاي آموزش حقوقي براي مديران و كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي كشور توسط معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري
 • مركز آزمون موفقيت گروه‌هاي مختلف آموزشي و آزمون بدو استخدام و صدور گواهينامه معتبر
 • مأموريت ايجاد مركز تأمين و تربيت نيروي متخصص خاورميانه اسلامي
 • ايجاد مركز تأمين و تربيت نيروي متخصص در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي
 •  توانايي تجزيه و تحليل شغل با شاغل براي احراز، تثبيت و ارتقاء شغلي
 • طراحي و اجراي دوره‌هاي تخصصي بين‌المللي كه برخي از آنها به شرح ذيل مي‌باشند:
 • برگزاري آموزش‌هاي مشترك در زمينه ليزر پزشكي با انستيتو تحقيقات ليزر مسكو- دوره‌هاي آموزش فلوشيب ليزري با كشور آلمان براي دندانپزشكان-  دوره‌هاي آموزش مشترك دندانپزشكي با مؤسسه AIID - دوره‌هاي آموزشي نرم‌افزار با دانشگاه كلگري كشور كانادا-  آموزش‌هاي مشترك با مؤسسه NIIT كشور هند در حوزه فناوري اطلاعات و ...
 • برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي ويژه كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي سراسر كشور
 • عقد تفاهم‌نامه و قرارداد با بيش از 150 دستگاه اجرايي كشور از جمله معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري، مركز آموزش مديريت دولتي، قوه قضاييه، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، بيمه‌هاي مركزي و شركت‌هاي بيمه‌اي تحت پوشش، بانكهاي مركزي، سازمان شهرداريها و دهياري‌هاي كشور، شركت ملي گاز ايران، مؤسسه فرهنگي اكو، دفتر يونسكو در ايران، وزارتخانه‌هايي: از جمله نفت- بهداشت، درمان و آموزش پزشكي- علوم، تحقيقات و فناوري- تعاون، كار و رفاه اجتماعي- امور اقتصادي و دارايي- ارتباطات و فناوري اطلاعات- ورزش (سازمان تربيت بدني)- جهاد كشاورزي- فرهنگ و ارشاد اسلامي- سازمان فني و حرفه‌اي كشور و ...
 • تدوين دوره‌هاي پودماني در همكاري با دانشگاه جامع علمي- كاربردي