ورود کاربران

گردهمایی

کارگاه آموزشی 2 روزه TTCکتاب آموزش زبان انگلیسی Eight برگزار گردید.
 
تاریخ برگزاری :

برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

آموزش دوره بهياری يكساله (كمك پرستاری)در جهاد دانشگاهی
 
تاریخ برگزاری :

برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

چهلمین گردهمايي معاونان آموزشي واحدها، پژوهشكده‌ها، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي، سازمان‌ها و مراكز جهاددانشگاهي 6و7 خردادماه در تبریز
 
تاریخ برگزاری : 1394/03/06

برگزار کننده: آذربایجان شرقی

سی و نهمین گردهمایی معاونین آموزشی جهاد دانشگاهی
 
تاریخ برگزاری : 1393/06/15

برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

سي و هشتمين گردهمايي معاونان آموزشي جهاد دانشگاهي
 
تاریخ برگزاری :

برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

کارگاه تئوری و عملی الکتروفیزیولوژی
 
تاریخ برگزاری : 1389/08/05

برگزار کننده: پژوهشگاه رويان

کارگاه سلولهای بنیادی مزانشیمی (جداسازی، تخلیص و تمایز)
 
تاریخ برگزاری : 1389/06/22

برگزار کننده: پژوهشگاه رويان

کارگاه مهندسی بافت استخوان و غضروف
 
تاریخ برگزاری : 1389/11/07

برگزار کننده: پژوهشگاه رويان
123