ورود کاربران

گردهمايي
گزارش کمیسیون آموزش عالی در چهل و چهارمین گردهمایی معاونین آموزشی  

گزارش کمیسیون آموزش عالی در چهل و چهارمین گردهمایی معاونین آموزشی
مجموعه فایل‌های ارائه شده در چهل و سومین گردهمایی معاونان آموزشی بهمن 95  

مجموعه فایل‌های ارائه شده در چهل و سومین گردهمایی معاونان آموزشی بهمن 95
گزارش کمیسیون‌های گردهمایی چهلم معاونان آموزشی(4گزارش)  

گزارش کمیسیون‌های گردهمایی چهلم معاونان آموزشی(4گزارش)
كميسيون آموزش در دانشگاه و پژوهشگاه  

كميسيون آموزش در دانشگاه و پژوهشگاه
صورتجلسه کمیسیون سازمان آموزش‌های تخصصی پیشرفته  

صورتجلسه کمیسیون سازمان آموزش‌های تخصصی پیشرفته
نتایج کمیسیون بازنگری قوانین و مقرارت آموزشی  

نتایج کمیسیون بازنگری قوانین و مقرارت آموزشی
سامانه جامع نرم افزارهاي آموزشي معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي (ارائه شده در گردهمايي سي و هشتم)  

سامانه جامع نرم افزارهاي آموزشي معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي (ارائه شده در گردهمايي سي و هشتم)