ورود کاربران


اخذ مجوز برگزاری آموزش کارکنان دولت

اخذ مجوز برگزاری آموزش کارکنان دولت

تاریخ : يكشنبه 13 مرداد 1398
ساعت: 42 : 14   بازدید کنندگان : 1523 بازدید
  نسخه چاپی

اخذ مجوز برگزاری آموزش کارکنان دولت

 

با پیگیری های به عمل آمده ازسوی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی مجوز برگزاری آموزش کارکنان دولت تمدید گردید.

 

با عنایت به حضور فعال جهاددانشگاهی از سال 1382(ابتدای اجرای آموزش کارکناندولت)، در جهت ارتقای توانمندی های عمومی و تخصصی کارکنان دستگاه های اجرایی درچارچوب مقررات نظام آموزش کارکنان دولت در حوزهای مختلف  آموزشی و پژوهشی که همراه و همگام با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده است. از اینرو با پیگیری های آمده نسبت به تمدیدمجوز شماره 3813/93/225 به تاریخ 25/03/1393 مبني بر برگزاري و اجرای دوره هاي آموزشي در حوزه هاي فرهنگي و عمومي(فرهنگي _ اجتماعي و عمومي فناوري اطلاعات) و دوره هاي آموزشي شغلي و تخصصی تا تاريخ 31 مرداد 99،  به شماره مجوز245994  با نظارت و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  صورت گرفت.


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)