ورود کاربران


چهارمین دوره آزمون دستیاری تکمیلی ناباروری زنان(فلوشیپ)

چهارمین دوره آزمون دستیاری تکمیلی ناباروری زنان(فلوشیپ)

تاریخ : شنبه 25 خرداد 1398
ساعت: 37 : 10   بازدید کنندگان : 976 بازدید
  نسخه چاپی

چهارمین دوره آزمون دستیاری تکمیلی ناباروری زنان(فلوشیپ)

چهارمین دوره آزمون پذیریش دوره دستیاری تکمیلی ناباروری زنان(فلوشیپ)در تاریخ 23/03/1398 راس ساعت 9 صبح هم زمان با سراسر کشور در سالن جلسات پژوهشگاه رویان، با حضور نماینده وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی(سرکار خانم دکتر کمین)،مسئول محترم دوره (سرکار خانم دکتر مهری مشایخی)، معاون محترم آموزشی (جناب آقای دکتر روح الله فتحی) و مدیر دفتر ارزشیابی و ارتقاء اعضاء هیئت علمی (سرکار خانم کشفی) با حضور 7 نفر از متخصصین زنان و زایمان متقاضی دوره فوق برگزار گردید.

از بین شرکت کنندگان 4 نفر نمره حد نصاب را کسب نمودند که مقرر گردید در تاریخ 26/03/1398 در آزمون مصاحبه شرکت نمایند و در نهایت یک نفر به عنوان پذیرفته شده نهایی دوره فلوشیپ انتخاب خواهد شد.

 


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)