ورود کاربران


گزارش تصویری بازدیدو عقد تفاهم نامه آموزشی بین جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گزارش تصویری بازدید و عقد تفاهم نامه آموزشی بین جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تاریخ : چهار شنبه 12 اسفند 1394
ساعت: 14 : 9   بازدید کنندگان : 5131 بازدید
  نسخه چاپی


گزارش تصویری بازدید و عقد تفاهم نامه آموزشی بین جهاد دانشگاهی

و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)