ورود کاربران

قزوين


جهاددانشگاهی به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، فعالیت های خود را به‌منظور استمرار و تعمیق آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای آن از طریق توسعة فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در سال ۱۳۵۹ شروع کرد. این نهاد با اعتقاد به این که تحولات و پیشرفت پدیدآمده در علوم و فنون، مستلزم آموزش، تخصص و تجربه است، گسترش فعالیت های آموزشی و شکوفایی استعدادها در سطح جامعه را یکی از برنامه‌های اساسی خود قرار داده است.

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان قزوین، برای تحقق این امر و با توجه به نیاز روزافزون شهروندان، فعالیت مستمر خود را از سال ۱۳۸۴ در قالب آموزش دوره‌های مختلف آغاز کرد و امروز براساس نیازهای تخصصی جامعه، فعالیتهای این معاونت در حوزه‌های مختلف گسترش یافته است  که این فعالیت ها در غالب هشت گروه آموزشی ذیل صورت می گیرد:

•گروه زبان های خارجه

• کروه فنی مهندسی

• گروه پزشکی

• گروه حسابداری و مدیریت

• گروه آموزش عالی آزاد

• گروه کارکنان دولت

• گروه فرهنگ و هنر

• گروه معماری و شهرسازی

• گروه آموزش مجازی

هم‌اکنون به‌طور متوسط سالانه ۱۰۰۰۰ نفر در مراکز آموزشی دوره‌های مختلف را می‌گذرانند.

برگزاری دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی حرفه‌ای و همچنین دوره های آموزشی که به پیشنهاد دستگاهها و سازمان ها برگزار می شود از آن جمله است