ورود کاربران

  

برگزاری نخستین همایش علمی بومی سازی منابع آموزشی زبان‌های خارجی
 
برگزاری نخستین همایش علمی بومی سازی منابع آموزشی زبان‌های خارجی

نوع برنامه: همایش
وضعیت برگزاری: برگزار شده
تاریخ برگزاری: 1393/09/19
محل برگزاری: سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
واحد برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی