ورود کاربران

  

سي و هشتمين گردهمايي معاونان آموزشي جهاد دانشگاهي
 
سي و هشتمين گردهمايي معاونين آموزشي جهاددانشگاهي سراسر كشور با حضور رييس و معاونين جهاددانشگاهي كشور در يزد برگزار شد.

نوع برنامه: گردهمایی
وضعیت برگزاری: برگزار شده

محل برگزاری: يزد
واحد برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی