ورود کاربران

  

دومين كنفرانس «تبيين نقش آموزش در حماسه اقتصادي كشور»
 
معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي در راستاي منويات مقام معظم رهبري و با هدف بهبود سطح كيفيت عملي فرآيندهاي آموزشي به منظور ارتقاء توان شغلي، تاكيد بر آموزش هاي كاربردي و تخصصي و ارائه روش هاي نوين آموزشي، دومين كنفرانس«تبيين نقش آموزش در حماسه اقتصادي كشور» را برگزار مي نمايد.

نوع برنامه: همایش
وضعیت برگزاری: برگزار شده

محل برگزاری: دانشگاه علم و فرهنگ
واحد برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی