ورود کاربران

  

برگزاري همايش ملي بررسي چالش ها و راهكارهاي توسعه تحصيلات تكميلي پژوهش محور در ايران
 
همايش ملي بررسي چالش ها و راهكارهاي توسعه تحصيلات تكميلي پژوهش محور در ايران برگزار گرديد.

نوع برنامه: همایش
وضعیت برگزاری: برگزار شده

محل برگزاری: دانشگاه علم و فرهنگ
واحد برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی