ورود کاربران


فرایند رو به رشد فعالیت آموزشی سازمان شریف طی ۵ سال گذشته:

فرایند رو به رشد فعالیت آموزشی سازمان شریف طی ۵ سال گذشته:

تاریخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398
ساعت: 37 : 11   بازدید کنندگان : 728 بازدید
  نسخه چاپی

مدیرکلبرنامه ریزی و توسعه آموزشی جهاد دانشگاهی:

فرایندرو به رشد فعالیت آموزشی سازمان شریف طی ۵سال گذشته:

رشد۴۹ درصدی درآمد و ۳۸ درصدی تعداد فراگیران در سالهای اخیر و برجستگی شاخص نسبت فراگیران دوره های آموزشی تخصصی به عمومی

 

در جلسه ایکه با حضور رئیس، مدیران معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی برگزار شد، دکتر کلانتری مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی اظهار داشت: بیشتر از ۸۵ درصد آموزش های جهاد شریف دوره های تخصصی و مهارتی پیشرفته می باشد و از این نظر سازمانی شاخص می باشد.

 

این جلسه درروزهای پایانی سال قبل به دعوت رئیس سازمان جهاد دانشگاهی شریف و با حضور مدیر کلبرنامه‌ریزی و توسعه آموزشی و مدیران آموزش جهاد دانشگاهی و همچنین رئیس و معاون آموزشی، مدیران آموزش و برنامه ریزی سازمان شریف تشکیل شد.

 

دکتر کلانتریب ا توجه به جمعیت ۴ میلیونی ساکن و شناور غرب تهران گفت: انتظار از شریف این می باشد که نسبت به تأسیس چندمرکز آموزشی در غرب تهران اقدام نماید. ایشان همچنین به تلاش سازمان شریف در چندسال گذشته اشاره کرد و گفت: روند چند ساله گذشته نشان دهنده رشد بسیار مناسب فعالیتهای آموزشی بوده است. بطوریکه میانگین رشد درآمد حدود 49 درصد و فراگیر 38 % میباشد. انتظار دفتر مرکزی افزایش فراگیران به تعداد بسیار زیادتر از حالت فعلی استو لذا با افزایش مراکز آموزشی در غرب تهران، افزایش مناسب تعداد فراگیران و درآمدامکان پذیر می باشد.

 

مدیرکلبرنامه ریزی و توسعه آموزشی جهاد دانشگاهی همچنین به تدوین دوره های متعدد تخصصی وعالی آزاد سازمان شریف اشاره کرد و افزود: از نظر تعداد دوره های جدید و خصوصاًدوره های تخصصی سازمان شریف بسیار خوب عمل شده و دوره های تخصصی کوتاه مدت مناسبیرا تدوین و تصویب نموده است.

 

وی همچنینگفت: معاونت آموزشی سازمان شریف می تواند به عنوان قطب در زمینه های فنی و موارد دیگرو با همکاری واحدهای مستقر در شهرستانها نسبت به ارائه دوره های تخصصی در اقصی نقاط کشور اقدام نماید.

 

معاون آموزشیسازمان شریف نیز ضمن تاکید بر توسعه بیشتر خدمات آموزشی این سازمان به آحاد جامعه و خصوصا قشر تحصیلکرده گفت: به همین منظور محورهای برنامه پنج ساله معاونت آموزشیسازمان شریف شامل؛ توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات، رضایت فراگیران و سرمایه های انسانی،سرآمدی دوره ها(تکرار دوره ها و افزایش تعداد فراگیر در دوره)، ارتقا بیشتر شاخصهای عملکردی و درآمدی و آموزش بی فضا (سازمانی و غیرحضوری) می باشند.

 

آقای فرخ بااعلام آمادگی برای توسعه کمی و کیفی دوره ها افزود: توجه به نیازهای آموزشی، مهارتیو کارمحور جامعه، و اقتصاد دانش بنیان در تدوین و ارائه دوره های آموزشی نصب العین معاونت آموزشی سازمان شریف می باشد.

 

وی گفت: اینمعاونت درصورت انجام حمایت های حداقلی لازم، آمادگی کافی برای توسعه مراکز و خدمات آموزشی در غرب تهران به صورت جهشی را دارا می باشد.

 

در اینجلسه، دکتر آخوندی رئیس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، ضمن تاکید بر توسعه هرچهبیشتر خدمات آموزشی سازمان، بر ارتقا شاخص درصد ارائه دوره های تخصصی و افزایش همزمان سرانه درآمد آموزشی تاکید نمود.


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)