ورود کاربران

نشست، همایش و سمینار

نخستین همایش علوم انسانی در جهاد دانشگاهی برگزار شد.
 
تاریخ برگزاری : 1394/10/22

برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

نخستین همایش آموزش هنر در جهاددانشگاهی برگزار شد
 
تاریخ برگزاری : 1394/10/15

برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

برگزاری همایش آموزش هنر در جهاد دانشگاهی‏، چالش‌ها و راهبردها
 
تاریخ برگزاری :

برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

برگزاری نخستین همایش علمی بومی سازی منابع آموزشی زبان‌های خارجی
 
تاریخ برگزاری : 1393/09/19

برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

دومين كنفرانس «تبيين نقش آموزش در حماسه اقتصادي كشور»
 
تاریخ برگزاری :

برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

برگزاري همايش ملي بررسي چالش ها و راهكارهاي توسعه تحصيلات تكميلي پژوهش محور در ايران
 
تاریخ برگزاری :

برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

دومين مدرسه پاييزي گردشگري جهاد دانشگاهي
 
تاریخ برگزاری :

برگزار کننده: معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

دومین مدرسه تابستانی بین المللی رویان: سلولهای بنیادی و زیست شناسی تکوینی
 
تاریخ برگزاری : 1390/04/26

برگزار کننده: پژوهشگاه رويان
123