همکاری معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) با شرکت سلامت الکترونیک

همکاری معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) با شرکت سلامت الکترونیک
کدخبر :4950
تاریخ : سه شنبه 24 ارديبهشت 1398
ساعت: 46 : 7 
 

درراستای تفاهم‌نامه همکاری معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی با شرکت سلامت الکترونیک برکت، رییس جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) بهمراه معاونین، برخی از مدیران گروه‌های تخصصی واحد و نماینده‌ی معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، ضمن بازدید از نمایشگاه شرکت سلامت الکترونیک، آمادگی خود را جهت همکاری متقابل در حوزه‌های آموزش مجازی و بین‌المللی،طرح‌های پژوهشی و فعالیت‌های فرهنگی اعلام نمودند.