ورود کاربران

فرم ها و بخشنامه ها
صدور گواهي نامه هاي آموزشي  

صدور گواهي نامه هاي آموزشي
فرم صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی  

فرم صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی
بخشنامه تخفیف دوره‌های آموزشی سال 1397  

بخشنامه تخفیف دوره‌های آموزشی سال 1397
بخشنامه شهریه زبان سال 1397  

بخشنامه شهریه زبان سال 1397
بخشنامه شهریه زبان سال 1396  

بخشنامه شهریه زبان سال 1396
نمونه گواهینامه‌های زبان انگلیسی 95  

نمونه گواهینامه‌های زبان انگلیسی 95
فرم اشتغال به کار قبل از دفاع  

فرم اشتغال به کار قبل از دفاع
فرم تقاضای تمدید تسهیلات آموزشی  

فرم تقاضای تمدید تسهیلات آموزشی
بخشنامه و شهریه زبان95  

بخشنامه و شهریه زبان95
بخشنامه وجدول شهریه زبان 94  

بخشنامه و جدول شهریه زبان 94
12345678