ورود کاربران

آیین نامه ها و دستورالعمل ها
نحوه اجراي تسهيلات فرزندان اعضاي هيات علمي  

نحوه اجراي تسهيلات فرزندان اعضاي هيات علمي
دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور سال 1397  

دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور سال 1397
آئین‌نامه "اعطای تسهیلات آموزشی جهاد دانشگاهی" سال 1396  

آئین‌نامه "اعطای تسهیلات آموزشی جهاد دانشگاهی" سال 1396
شیوه‌نامه و آیین نامه‌ي ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی موسسه‌هاي آموزشی و پژوهشی سال 1395  

شیوه‌نامه و آیین نامه‌ي ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی موسسه‌هاي آموزشی و پژوهشی سال 1395
منابع مطالعاتی مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب  

منابع مطالعاتی مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب
دستورالعمل استانداردهای مراکز آموزشی تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی  

دستورالعمل استانداردهای مراکز آموزشی تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی
دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت مؤسسات مجری آموزش مدرسان  

دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت مؤسسات مجری آموزش مدرسان
دستورالعمل امور اجرایی مدرسان مراکز آموزشی تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی  

دستورالعمل امور اجرایی مدرسان مراکز آموزشی تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی
دستورالعمل دوره‌های آموزش عالی آزاد  

دستورالعمل دوره‌های آموزش عالی آزاد
آيين‌نامه امتيازبندي‌ سپرده‌ها و تسهيلات‌ و پرداخت‌ وام‌ از طريق‌ صندوق‌ تعاون‌ آموزش  

آيين‌نامه امتيازبندي‌ سپرده‌ها و تسهيلات‌ و پرداخت‌ وام‌ از طريق‌ صندوق‌ تعاون‌ آموزش
12