گردهمایی معاونین آموزشی شهریور 1396

گردهمایی معاونین آموزشی شهریور 1396
کدخبر :4628
تاریخ : چهار شنبه 01 شهريور 1396
ساعت: 42 : 11 
 

گردهمایی معاونین آموزشی شهریور 1396 به میزبانی واحد همدان